سفارش تلفنی : 02133997311 02133998311

افزایش ۶۶درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی

مطابق لایحه بودجه سال۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰هزار و ۶۰۰میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی در قالب منابع و مصارف عمومی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم پیشنهادی سال گذشته ۶۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
دیدگاه شما