سفارش تلفنی : 02133997311 02133998311

طرح جهادی- درمانی شرکت مس در گلباف کرمان برگزار شد

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی و حوزه مدیرعامل شرکت مس گفت: دهمین دوره از طرح جهادی- درمانی شرکت ملی صنایع مس ایران با ارائه بیش از ۵هزار مورد خدمات درمانی رایگان به ۲هزار و ۳۵۹نفر طی مدت ۳روز در منطقه گلباف کرمان برگزار شد.
دیدگاه شما